Women Evolution promou el Cercador d'Expertes de l'ICD
Women Evolution és un projecte que neix amb una missió: evolucionar el talent de les dones directives, empresàries, professionals i emprenedores per enfortir el seu lideratge professional.
Women Evolution està alineat amb els objectius N 3,5,10 17 de l´AGENDA 2030, és un agent de canvi en la transformació de la societat per aconseguir la igualtat. 
Amb aquesta missió transformadora, Women Evolution promou projectes innovadors per fomentar el lideratge femení com el Cercador d’Expertes impulsat per l’ICD. Institut Català de les Dones amb l’objectiu visibilitzar el talent femení i posar a disposició d’empreses, institucions, mitjans de comunicació i organitzacions professionals una base de dades amb perfils de dones professionals i emprendeores de Catalunya.

Vols saber més?

DONA’T D’ALTA

El Cercador d’Expertes és una iniciativa de l’Institut Català de les Dones per visibilitzar el talent femení i les aportacions de les dones en tots els àmbits professionals i de coneixement, i, especialment, en aquells espais on tradicionalment no hi ha hagut presència femenina.

Públics objectiu

Els públics objectiu del cercador són:

 • Mitjans de comunicació que cerquin persones expertes per a la realització de reportatges i entrevistes o per a seccions d’opinió, taules de debat i tertúlies.
 • Empreses que busquin expertes, com a col·laboradores externes, per a actes i esdeveniments, publicacions corporatives, etc.
 • Entitats o Sector públic que busquin expertes, com a col·laboradores externes, per a actes i esdeveniments, publicacions corporatives, etc.

Cal tenir present que la presència en el Cercador d’expertes no significa una validació per part de l’Institut Català de les Dones per a tota mena d’activitats de caire públic.

Expertes

El Cercador d’Expertes inclou perfils de dones expertes en una gran varietat d’àmbits professionals, acadèmics, culturals, artístics, científics i tecnològics.

Poden sol·licitar l’alta al cercador d’expertes totes les dones catalanes o l’àmbit d’actuació professional de les quals sigui Catalunya que compleixin els criteris per ser considerada dona experta:

 •     Ser dona.
 •     Haver nascut a Catalunya o disposar de veïnatge civil català o tenir l’àmbit d’actuació professional a Catalunya.
 •     Disposar d’experiència professional mínima de 7 anys en el camp d’expertesa.
 •     Disposar de formació específica relacionada amb el camp d’expertesa.
 •     Haver elaborat publicacions científiques o de divulgació en el camp d’expertesa.
 •     Haver desenvolupat, com a mínim, tres projectes relacionats amb el camp d’expertesa.
 •     Haver exercit càrrecs professionals destacats en empreses vinculades al camp d’expertesa.
 •     Haver realitzat col·laboracions amb mitjans de comunicació amb audiència contrastada.
 •     Qualsevol altre mèrit adduït per l’experta que pugui ser considerat probatori de la seva expertesa.

Per formar part del Cercador d’Expertes, les expertes han de sol·licitar l’alta al Cercador. L’Institut Català de les Dones no publicarà perfils d’expertes que no ho hagin sol·licitat expressament.

L’alta al Cercador d’Expertes serà efectiva quan:

a) la persona usuària s’hagi donat d’alta en el Cercador d’Expertes des de la web del cercador (https://expertes.dones.gencat.cat)

b) la persona usuària hagi enviat el formulari d’Alta al Cercador d’Expertes de l’Institut Català de les Dones des de Tràmits Gencat

Per poder tramitar el formulari d’Alta al Cercador d’Expertes de l’Institut Català de les Dones des de Tràmits Gencat, cal que la persona usuària disposi de qualsevol dels sistemes d’identificació vàlids acceptats per Tràmits Gencat: certificat digital, l’idCAT Mòbil i Cl@ve.

La persona usuària pot donar-se d’alta a l’IdCAT Mòbil des d’aquest enllaç: https://idcatmobil-pre.seu.cat/