En 2023, Espanya va batre rècord de baixes laborals per problemes relacionats amb la salut mental

Article de Fàtima Jiménez Gutiérrez. Directora de l’Àrea Psicosocial i Empresa saludable en Acció Preventiva.

Que la salut mental està en crisi és un fet. Segons l’últim Informe del Sistema Nacional de Salut, el 37% dels ciutadans espanyols pateixen algun problema relacionat amb la seva salut mental. L’ansietat ha estat el trastorn predominant, seguit per l’insomni i la depressió. I, en l’àmbit laboral, la situació és (si cap) més preocupant.

Durant el 2023, Espanya va registrar rècord històric de baixes laborals per problemes relacionats amb la salut mental, sumant un total de 597.686 baixes. Aquesta dada implica un increment del 13,6% respecte a l’any anterior. Les dones i els joves d’entre 16 i 25 anys són els més afectats, amb un augment de més del 90% des de l’any 2020.

Aquest panorama no sols és desolador en l’àmbit laboral, sinó que també posa en greu perill el progrés, desenvolupament i avanç de la nostra economia i de les nostres empreses. I és que les persones treballadores són el motor de les nostres organitzacions. D’elles depèn la creació d’un futur prometedor.

Per a garantir el seu benestar integral (tant físic, mental, com a emocional) és necessari implementar un conjunt de mesures a escala laboral, que promoguin la creació d’un entorn de treball més amable, respectuós i saludable. Algunes empreses ja han començat a dur-les a terme i, d’entre totes elles, podem distingir 7 tendències clau per protegir salut mental de les persones treballadores aquest 2024.

7 tendències clau per protegir la salut mental de les persones treballadores en 2024

-Programes de benestar integral: Les empreses estan implementant programes de benestar que abasten la salut física, mental i emocional. Això inclou accés a teràpia i assessorament psicològic, programes de mindfulness i meditació, i activitats que fomenten la salut física, com l’exercici que també té un important impacte positiu en la salut mental​.

-Inclusió i diversitat: Crear un entorn de treball inclusiu i divers no sols és una qüestió d’equitat, sinó que també millora el benestar mental dels empleats en promoure un sentit de pertinença i valoració. Les empreses estan posant més èmfasi en polítiques i pràctiques que promouen la inclusió i combaten l’assetjament i la discriminació.

-Avaluacions de riscos psicosocials: Dur a terme avaluacions regulars dels riscos psicosocials en el lloc de treball permet a les empreses identificar i abordar proactivament els factors que poden afectar negativament la salut mental dels empleats. Això inclou aspectes com la càrrega de treball, el control sobre el treball, el suport rebut, les relacions en el treball, i el rol en l’organització. Una eina que actua com a complement fonamental d’aquestes avaluacions és el test de benestar emocional: un test autoavaluatiu que incideix en tres aspectes clau dels riscos psicosocials, detectant possibles problemes relacionats amb la salut mental i emocional dels empleats de manera precoç. 

-Promoure les habilitats emocionals: Les habilitats relacionades amb la gestió de les emocions són fonamentals per a prevenir i evitar possibles problemes relacionats amb la salut mental. El seu desenvolupament per part dels líders organitzacionals ajuda a exercir un lideratge més comunicatiu i respectuós; i la seva implementació en els equips millora la capacitat dels empleats per a la correcta gestió de les seves emocions, evitant l’aparició de casos d’estrès, depressió o ansietat.

-Cuidar la interacció entre companys: Les dinàmiques interpersonals poden afectar significativament el benestar emocional de les persones treballadores. És important que es posi a la disposició de la plantilla eines efectives per a millorar la resolució de conflictes i promoure les habilitats socials, així com l’escolta activa i la capacitat de donar i rebre retroalimentació​.

-Desenvolupament del lideratge transformacional: Capacitar els líders perquè adoptin estils de lideratge transformacionals és vital per fomentar un ambient de treball positiu i motivador. Han d’actuar com a mentors, que inspirin i motivin als seus equips, a més de promoure un entorn on es valora el feedback constructiu i l’autonomia personal. Aquest tipus de lideratge no sols impulsa la productivitat, sinó que també millora la satisfacció laboral i la cohesió dins de l’equip.

-Millorar la comunicació interna: Establir canals de comunicació clars i efectius dins de l’empresa és essencial per garantir que tots els empleats se sentin informats, valorats i escoltats. Això inclou la implementació de plataformes digitals que facilitin la comunicació bidireccional, així com reunions regulars on els treballadors puguin expressar les seves preocupacions i suggeriments. Millorar la comunicació interna ajuda a prevenir malentesos i conflictes que poden deteriorar la salut mental dels empleats.